Rokiškio rajono ir Panevėžio rajono svaivaldybėse pradėtos teikti psichologo paslaugos

Spalio mėn. Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasirašė psichologo paslaugų teikimo sutartį su VŠĮ „Mokymai visuomenei ir personalui“, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasirašė psichologo paslaugų pirkimo sutartį su VŠĮ „Lektoriai“. Vykdytojai teikia psichologo paslaugas įgyvendinant projektą “Sveikas ir išmanus jaunimas” pagal projekto sutarties Nr. LT03-1-SAM-K01-010 nuostatas ir Europos ekonominės erdvės bei Norvegijos finansinių mechanizmų reikalavimus. Paslaugos pradėtos teikti nuo 2022 m. spalio 24 d.