Apie projektą

Projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas” skirtas jaunimo sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai Kaišiadorių, Rokiškio ir Panevėžio rajonuose. Šiose savivaldybėse, kaip ir visoje Lietuvoje jaunimo situacija išsiskiria esminėmis problemomis, tokiomis kaip – santykinai žemas subjektyvios sveikatos ir gerovės įvertinimas, prasta psichinė sveikata, didėjantis rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo mastas, plintančios patyčios bei augantis savižudybių skaičius, nepakankamas sveikos mitybos ir lytinio švietimo prieinamumas.

Projekto tikslas: gerinti prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus Kaišiadorių, Rokiškio, Panevėžio rajonų savivaldybėse, padedant sveikatos sistemos ir kitų sektorių specialistams bei jaunimui geriau orientuotis teikiamų paslaugų įvairovėje.

Projekto veiklų tikslinės grupės: specialistai, dirbantys su jaunimu arba tėvais (socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, visuomenės sveikatos specialistai, specialiojo ugdymo mokytojai), tėvai, jaunimas nuo 14 iki 29 metų.

Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: projektui įgyvendinti skiriama iki 255 887,17 eurų, iš kurių iki 217 504,09 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 38 383,08 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

Projekto ateitis: projektas numato priemones pagerinti psichinės sveikatos paslaugų jaunimui pasiekiamumą ir kokybę. Diegiamos JPSPP (jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos) bus sveikatos bei socialinio sektoriaus veiksmingo bendradarbiavimo modelis. Projektas sieks stiprinti sisteminį ir nuoseklų sveikatos, socialinių, teisėsaugos ir švietimo sektorių bendradarbiavimą šioms problemoms spręsti. Projektas numato priemones kurti ir įgyvendinti modernias mokymo programas, tobulinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, siekiant prasmingų pokyčių Lietuvos jaunimui, teikti paramą psichinės sveikatos skatinimo ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo ir jų šeimų gerovei.

Projektas prisideda prie gero valdymo, nes:

1. Projektas bus vykdomas apjungiant trijų savivaldybių žmogiškuosius resursus, gerąją patirtį ir turimus bendradarbiavimo tinklus

2. Tenkinamas egzistuojantis poreikis. Šiuo metu pastebimas jaunimo sveikatos rodiklių prastėjimas, matomos spragos jaunimo švietimo sveikos gyvensenos, sveikatos priežiūros srityse

3. Sprendžiama aktuali problema. Projektas prisidės prie jaunimo sveikatos gerinimo, sveikos gyvensenos skatinimo, sveikos mitybos žinių ugdymo

4. Bus vadovaujamasi įstatymo viršenybės, gebėjimų ir kompetencijos principais. Įgyvendinant projektą bus laikomasi visų projekto administravimą ir įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų. Projektui administruoti bus pasitelkta administravimo įmonė, turinti gebėjimų ir patirties įgyvendinant tarptautinius projektus

5. Siekiant užtikrinti skaidrumą, projekto reikmėms įsigyjamos prekės, paslaugos ar darbai bus perkami atliekant viešųjų pirkimų procedūras