Praktiniai seminarai JPSPP įstaigoms, dirbančioms su jaunimu

Siekiant supažindinti projekte įdarbintus koordinatorius ir bendradarbiaujančių institucijų atstovus su problemine sritimi (susiję su 8 Algoritmais) ir išugdyti probleminių klausimų sprendimo įgūdžius, sustiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą Kaišiadorių, Rokiškio ir Panevėžio rajonų savivaldybėse vykdomi praktiniai seminarai. Seminarai vyksta šiomis temomis: aktualiausios jaunimo sveikatos problemos; atvejo vadyba ir tarpžinybinis bendradarbiavimas, kontakto technika, aktyvus klausymas, konsultavimas ir bendravimas su jaunimu, motyvavimas pokyčiui; psichinės sveikatos prevencija ir stiprinimas.